Blog

मिति २१ जून २०२१ बाट लागु हुने गरि पोर्तुगलको सेफ (SEF) ले NIALP Intercultural Association Lisbon लाई पारिवारीक भिसा (Reagrupamento Familiar) को प्रोसेस को लागि बिना appointment पनि SEF मा direct approval को लागि Apply गर्न सक्ने जानकारी गराएको छ ! यस सम्बन्ध तपाईहरुले सेफ को लागि चाहिने सम्पूर्ण ORGINAL DOCUMENTS सहित हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ! यो सेवा NIALP Association को member बन्ने लाई निशुल्क हुने छ!

 

Portugal’s SEF has informed NIALP Intercultural Association Lisbon to apply for direct approval in SEF without an appointment for the process of a family visa (Reagrupamento Familiar). You can contact us with all the ORGINAL documents you need. This service will be free for members of the NIALP Association.

Download Checklists

Read More

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *