Monthly Archives: June 2021

मिति २१ जून २०२१ बाट लागु हुने गरि पोर्तुगलको सेफ (SEF) ले NIALP Intercultural Association Lisbon लाई पारिवारीक भिसा (Reagrupamento Familiar) को प्रोसेस को लागि बिना appointment पनि SEF मा direct approval को लागि Apply गर्न सक्ने जानकारी गराएको छ ! यस सम्बन्ध तपाईहरुले सेफ को लागि चाहिने सम्पूर्ण...

Read more